Σ

De Wikcionario, el diccionario libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Translingüístico[editar]

Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
Nomenclatura Unicode:U+03A3
Nomenclatura HTML:&#931
← AnteriorPosterior →
[[�]]Τ
U+03A2U+03A4

Símbolo[editar]

1 Lingüística.
Letra griega sigma (mayúscula).

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]