ε

De Wikcionario, el diccionario libre
icono de desambiguación Entradas similares:  Ε, e, é

Translingüístico[editar]

Nombre Unicode:GREEK SMALL LETTER EPSILON
Nomenclatura Unicode:U+03B5
Nomenclatura HTML:&#949
← AnteriorPosterior →
δζ
U+03B4U+03B6

Símbolo[editar]

1 Lingüística
Letra griega épsilon (minúscula).
  • Mayúscula: Ε

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]