η

De Wikcionario, el diccionario libre
icono de desambiguación Entradas similares:  n

Translingüístico[editar]

Nombre Unicode:GREEK SMALL LETTER ETA
Nomenclatura Unicode:U+03B7
Nomenclatura HTML:&#951
← AnteriorPosterior →
ζθ
U+03B6U+03B8

Símbolo[editar]

1 Lingüística
Letra griega eta (minúscula).
  • Mayúscula: Η.

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]