π

De Wikcionario, el diccionario libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
icono de desambiguación Entradas similares:  Π

Translingüístico[editar]

 π
Pronunciación (AFI):  [pi]
Animación π

Símbolo[editar]

1 Matemáticas.
La razón o relación entre la circunferencia y el diámetro de un círculo, es un número irracional con un valor aproximado de 3.1415926535897
  • Sinónimo: pi
2 Lingüística.
Letra griega pi (minúscula).
  • Mayúscula: Π

Información adicional[editar]

  • Nomencltatura Unicode del carácter: U+03C0
  • Nomenclatura HTML: &#960

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]