Λ

De Wikcionario, el diccionario libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Translingüístico[editar]

Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
Nomenclatura Unicode:U+039B
Nomenclatura HTML:&#923
← AnteriorPosterior →
ΚΜ
U+039AU+039C

Símbolo[editar]

1 Lingüística.
Letra griega lambda (mayúscula).
  • Minúscula: λ.

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]