α

De Wikcionario, el diccionario libre
icono de desambiguación Entradas similares:  A, a, Α, А, а, a-, -a, á, à, ä, â, ã, å, ª, a', а, ɐ

Translingüístico[editar]

Nombre Unicode:GREEK SMALL LETTER ALPHA
Nomenclatura Unicode:U+03B1
Nomenclatura HTML:&#945
← AnteriorPosterior →
ΰβ
U+03B0U+03B2

Símbolo [editar]

1 Lingüística
Letra griega alfa (minúscula).
  • Mayúscula: Α

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]