Α

De Wikcionario, el diccionario libre
icono de desambiguación Entradas similares:  A, a, α, А, а, a-, -a, á, à, ä, â, ã, å, ª, a', а, ɐ

Translingüístico[editar]

Nombre Unicode:GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Nomenclatura Unicode:U+0391
Nomenclatura HTML:&#913
← AnteriorPosterior →
ΐΒ
U+0390U+0392

Letra[editar]

1
Primera letra del alfabeto griego.

Véase también[editar]

Árabe chipriota[editar]

Α
pronunciación falta agregar

Etimología[editar]

Del griego Α (A, "alfa").

Letra[editar]

1
Primera letra del alfabeto árabe chipriota, usando el alfabeto griego.
  • Uso: mayúscula.
  • Relacionado: α (minúscula).

Griego[editar]

Etimología[editar]

Α
pronunciación falta agregar

Del griego clásico Α (A, "alfa"), derivada del fenicio 𐤀 (ʾ /ʼ/, "álef").

Letra[editar]

1
La letra griega άλφα (álfa, "alfa"), primera letra del alfabeto griego moderno.
  • Uso: mayúscula.
  • Relacionado: α (minúscula).

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Griego clásico[editar]

Etimología[editar]

Α
pronunciación falta agregar

Del fenicio 𐤀 (ʾ /ʼ/, "álef").

Letra[editar]

1
La letra griega ἄλφα (álpha, "alfa"), primera letra del alfabeto griego antiguo.
  • Uso: mayúscula.
  • Relacionado: α (minúscula).

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Tsakonio[editar]

Α
pronunciación falta agregar

Etimología[editar]

Del griego Α (A, "alfa").

Letra[editar]

1
Primera letra del alfabeto tsakonio.
  • Uso: mayúscula.
  • Relacionado: α (minúscula).

Referencias y notas[editar]