ρ

De Wikcionario, el diccionario libre
icono de desambiguación Entradas similares:  P

Translingüístico[editar]

Nombre Unicode:GREEK SMALL LETTER RHO
Nomenclatura Unicode:U+03C1
Nomenclatura HTML:&#961
← AnteriorPosterior →
πς
U+03C0U+03C2

Símbolo[editar]

1 Lingüística
Letra griega ro (minúscula).
  • Mayúscula: Ρ.

Véase también[editar]

Letra Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ
Nombre Alfa Beta Gamma Delta Épsilon Dseta/Zeta Eta Zeta/Theta Iota Kappa/Cappa Lambda Mi
Letra Νν Ξξ Οο Ππϖ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Nombre Ni Xi Ómicron Pi Ro/Rho Sigma Tau Ípsilon Fi Ji Psi Omega

Referencias y notas[editar]